Luha, tagay para sa epic feat

WELLINGTON – Kahit matibay ang kanilang paniniwalang kaya nila, hindi maiwasang mamangha ang mga Pinay sa mala-fairy tale na pagdating nila sa pandaigdigang entablado. Galing sa football minnows Philippines, ang […]

POSF, Thailand seal partnership | Philstar.com

MANILA, Philippines — Lalampasan ng Pilipinas ang mga hangganan upang lumikha ng mas maraming pagkakataon para sa umuusbong na obstacle sport. Katuwang ang Modern Pentathlon Association of Thailand, ang Pilipinas […]